Facebook    Banster    Instagram

In veilige handen

In Veilige Handen

In Veilige Handen is de landelijke campagne over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend ge- drag bij minderjarigen of verstandelijk beperkten in het vrijwilligerswerk. Omdat het HGJV een grote vrij- willigersorganisatie is waar veel kinderen en jongeren komen, vindt het bestuur het belangrijk hieraan deel te nemen.

Daarom zijn er heldere omgangsregels opgesteld, die sinds september 2016 van kracht zijn: De gedrags- code (protocol) voor de HGJV leiding. U kunt deze nalezen op de website. Vanaf het seizoen 2016/2017 ondertekent iedere leidinggevende van het HGJV deze gedrags- code, en levert een Verklaring Omtrent Gedrag in. Het bestuur streeft er naar dit onderwerp regelmatig op de agenda te zetten.

Verder zijn er 2 vertrouwenspersonen aangesteld die u een luisterend oor kunnen bieden rondom deze problematiek en u eventueel verder kunnen helpen bij verdach- te situaties.

Het gaat om de volgende personen:
Dhr. A.J. Kunz, Graslelie 79, Katwijk,

tel.nr. 071-8887307/ 0630006318

mailadres: ajkunz@casema.nl

Mw. H. den Ouden, Boulevard 103,

Tel. nr. 071-3030006,

mailadres: pdenouden@kliksafe.nl

Meer informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren of verstandelijk beperkten is te vinden op:

www.inveiligehanden.nl of www.vooreenveiligthuis.nl.